Oczyszczanie biogazu metodą BIOSULFEX

ZESPÓŁ INNOWACYJNY PROMIS SP. Z O.O.

Adres siedziby:

ul. T. Hołówki 3/43,
00 – 749 Warszawa,
Tel./fax: + 48 22 839 84 14

Biuro Technologiczne:

ul. Z. Krasińskiego 16/126
01 – 581 Warszawa
Tel.: + 48 22 839 84 14

BIOSULFEX® oczyszczanie biogazu