Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (VCC) to system certyfikacji zawodowej . Siedziba firmy znajduje się w Lublinie .

Idee VCC są zgodne z dokumentami strategicznymi i dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego:

Inicjacja „Nowe umiejętności na nowych stanowiskach pracy” – kształcenie i szkolenie dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz dostęp do edukacji przez całe życie zawodowe,
Europejski System Punktów Kredytowych w Kształceniu Zawodowym ,
System CELAN – mający na celu promocję języków obcych,
Strategia Europa 2020 ,
Europejska Karta Zawodowa – wdrożona przez Komisję Europejską, aby zapewnić pracownikom takie same prawa we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
Europejskie Ramy Kwalifikacji .
VCC dzieli się na dwa obszary: Nowe kompetencje i Wybierz kompetencje.

Nowe Kompetencje – Moduł VCC Nowe Kompetencje daje możliwość wykonywania określonego zawodu. Rekomendowana ścieżka kształcenia zawodowego w ramach modułu VCC Nowe Kompetencje obejmuje od 260 do 300 godzin szkoleniowych. Aby uzyskać certyfikat VCC New Competence należy zdać 2 egzaminy demonstrujące teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności w danym zawodzie. VCC jest innowacyjne dzięki zastosowanym w modułach elementom psychologicznym i informatycznym, a także oferowanemu kursowi handlowemu języka obcego.

Select Competences – Moduł VCC Select Competences daje kandydatom możliwość opracowania aktualizacji i samodzielnego wyboru własnych modułów. System certyfikacji VCC opiera się na wynikach procesu kształcenia, co oznacza, że ​​każda osoba, niezależnie od czasu, miejsca czy wykształcenia może zdać egzamin VCC zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji.

Struktura certyfikatów VCC obejmuje:

Fundacja VCC – odpowiada za ramy modułów VCC i wskazuje kierunki jej rozwoju,
Akademia Regionalna – odpowiedzialna za proces certyfikacji w danym kraju/regionie,
Akademia Pedagogiczna – odpowiedzialna za proces kształcenia
Partnerzy Egzaminacyjny – odpowiedzialni za organizację egzaminów teoretycznych i praktycznych,
Supporting Partners – odpowiedzialny za promowanie standardu VCC w swoich działaniach.
Oddzielenie procesu kształcenia od wyników kształcenia, jakie można znaleźć w strukturze VCC, jest zgodne z normą ISO17000-024. Zobacz też https://akademia-blizej.eu/kursy-certyfikowane-vcc/